E-MÜSTAHSİL MAKBUZU (E-MM)

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR?
487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-Arşiv uygulamalarından, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) veya e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarına dahil olabilmek için ise e-fatura uygulamasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 e-MM Uygulamasına geçiş için Mali mühür veya e-İmza’ya sahip olmanız yeterli.

HER ZAMAN HER YERDEN ERİŞİM
Size sağlanacak kullanıcı adı ve şifre ile e-SMM web uygulamasına; bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan her zaman her yerden erişim yapabilirsiniz.
Uygulamayı kullanırken mali mühür veya e-İmza’ya ihtiyacınız olmayacaktır. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, hemen serbest meslek makbuzunuzu oluşturabilirsiniz.

10 YIL SAKLAMA
NES Bilgi sistemlerinde oluşturduğunuz bir makbuza, oluşturulduğu andan itibaren 10 yıl boyunca her zaman ulaşabilirsiniz.

CARİ KAYDI
Bir makbuz oluşturduğunuzda muhatabı/alıcısı, hesabınızda otomatik olarak kaydedilir. Tekrar aynı cariye makbuz oluştururken bilgileri otomatik olarak gelir.
Makbuz oluştururken girdiğiniz hizmet bilgileri de hesabınızda otomatik kaydedilir. Bu da size aynı içerikte makbuz kesmenizi sağlar.
İsterseniz excel ortamında kayıtlı carilerinizi de otomatik olarak içeri aktarabilirsiniz. Bu sayede makbuz oluştururken alıcı bilgilerini yeniden girmeniz gerekmeyecektir.

SINIRSIZ KULLANICI VE YETKİLENDİRME
Nilvera e-SMM Uygulaması’nda 1 tane ana kullanıcı tanımlanır. Bu kullanıcı tüm yetkilere sahiptir. Bu kullanıcı istediği kadar alt kullanıcıyı kendi açabildiği gibi, açılan alt kullanıcılara da istediği yetkileri tanımlayabilir.

AKILLI ARAMA
Akıllı arama özelliğinin bulunduğu e-SMM uygulaması’nda, aradığınız bir makbuza her an erişim yapabilirsiniz. Makbuzlarınıza istediğiniz tarih aralığında, muhatabının adının birkaç harfi ile yada vergi numarası ile anında ulaşabilirsiniz.

EXCEL RAPORLAMA 
İstediğiniz tarih aralığına ait makbuzları ya da belirttiğiniz tarih aralığında istediğiniz alıcıya ait makbuzları istediğiniz excel başlıkları ile raporlayarak sisteminize indirebilirsiniz.

PDF ÖZELLİĞİ
İstediğiniz tarih aralığına ait makbuzları ya da belirttiğiniz tarih aralığında istediğiniz alıcıya ait makbuzları istediğiniz başlıklar ile toplu olarak ya da tek tek PDF halinde sisteminize indirebilirsiniz.

MAKBUZ TASARIMI
Makbuzlarınızda logo ve banka bilgileriniz bulunabileceği gibi istediğiniz şekilde özelleştirme de yapıyoruz.

ZAMAN TÜNELİ
Yapılan tüm işlemler kullanıcı bazında loglandığı için, hangi işlemin hangi kullanıcınız tarafından ne zaman yapıldığını her zaman görebilirsiniz.

Genel Olarak e-Müstahsil Makbuzu:
Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. 

e-Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi:
Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmesi, nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi, diğer nüshasının ise satıcı çiftçiye imzalatılarak alınması gerektiği ve müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshasının fatura yerine geçer belge olduğu hüküm altına alınmıştır.

"Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir."

Düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu ve Raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında onaylanan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlardan e-Müstahsil Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e-Müstahsil Makbuzu Bilgi Fişinin iki nüsha halinde üretilmesi ve taraflarca imzalanması halinde; bu bilgi fişi nüshaları da e-Müstahsil Makbuzunun kağıt nüshaları yerine geçecektir. Bu durum e-Müstahsil Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesini ve bilgi fişlerinin taraflarca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.