E-İmza

ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA)

ELEKTRONİK İMZA NEDİR ?
Elektronik İmza; 5070 sayılı Kanunu’nda yer alan şekliyle başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşan imzalama aracıdır.

ELEKTRONİK İMZANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:
Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,
Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,
İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.

ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA ARAÇLARI NELERDİR ?

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı ifade etmektedir. 5070 sayılı Kanun’da “güvenli” elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması şart koşulmuştur:
Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması
Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini sağlaması,
Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması, 
İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi.

ELEKTRONİK İMZANIN UYGULAMA ALANLARI 
Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kamusal Alandaki Uygulamalar 

* Her türlü başvurular (EKAP, E-DEVLET, ÖSS, KPSS, LES,  pasaport vb)
* Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
* Sosyal güvenlik uygulamaları
* Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)
* Vergi ödemeleri
* Elektronik oy verme işlemleri

Ticari Alandaki Uygulamalar 
KEP İşlemleri
İnternet bankacılığı
Sigortacılık işlemleri
Kağıtsız ofisler
e-Sözleşmeler
e-Sipariş