E-Defter

ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER)

e-Defter Nedir?
e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. Bu uygulamayla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır.

e-Defter beyanı aylık periyotlarda mali müşavir, muhasebeci ya da firma sahibi tarafından yapılabilir. İlgili aya ilişkin berat verilinceye kadar (3 ay içinde) düzeltme yapılabilir, sonraki dönemlerde de ters kayıt atılarak iptal edilip doğrusu atılabilir.

e-Defterin Avantajları Nelerdir?
e-Defter uygulamasıyla birlikte dosyalarınızı güvenli bir ortamda saklamış olursunuz.
Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız gerekmez
Kağıt defterinizin sayfa sayısına göre fiyatlandırması yapılan noter onayı ücretlerinden tasarruf sağlanır.
Mürekkep, toner, kağıt masrafınız ortadan kalkar.
Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz.
Arşiv maliyeti ortadan kalkar.
Defter oluşturma ve saklama esnasında harcanan iş gücü ve zamandan tasarruf edilir.
Doğayı korumuş olursunuz.

Kimler e-Defter Kullanabilir? Kimler için kullanımı zorunludur?

Vergi usul kanununa göre belirlenen ciroya sahip firmaların zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte e-defter sistemine gönüllü geçiş de mümkündür. e-Deftere gönüllü geçiş yapmak isteyen bir firmanın elektronik fatura kullanıcısı olmasına gerek yoktur. Zorunlu geçiş yapması gereken firmalar sene başında, gönüllü geçiş yapanlarsa dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapılabilir. Şahıs firmaları ve tüzel firmalar e-defter kullanıcısı olabilirler.

Örneğin: 2015 Yılı içerisinde 10 Milyon TL ciroya sahip bir mükellef en geç 01.01.2017 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçiş yapmakla yükümlüdür.

Hangi yöntemlerle E-Defter kullanabilir siniz?
Nilvera Yazılım olarak GİB onaylı e-Defter uygulamasını müşterilerimizin kullanımına sunmaktayız.  E-Defter uygulamamız ile e-defterlerinizi oluşturup Gelir İdaresi Başkanlığına ibraz edebilir; oluşturduğunuz Yevmiye defterlerinizi, Yevmiye berat defterlerinizi,  Kebir defterlerinizi, Kebir Berat Defterlerinizi ve Gelir İdaresi Başkanlığından onaylanan GİB onaylı Kebir ve Yevmiye Defterlerinizi e-Defter uygulamamızda saklayabilirsiniz. 

Maliyetler?
Nilvera Yazılım olarak e-Defter uygulamamızın ücretlendirilmesi kullanmış olduğunuz muhasebe programına göre değerlendirilir. Oluşturulan ve GİB onayı alan e-Defterlerinizin sayfa sayısı göz önüne alınarak size uygun e-Defter saklama alanı MB (Megabayt) olarak hesaplanır ve fiyatlandırılır.