E-Fatura

ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA)

e-Fatura Uygulaması, elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan bir uygulamadır.

e-Fatura düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-Fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

e-Fatura , yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.


e-Fatura Sistemi Nasıl Çalışır?

e-Fatura sistemi, hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir.

e-Fatura sisteminde;

  • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
  • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
  • Gönderilen veya alınan e-Fatura’lar arşivlenebilir ve istendiğinde ibraz edilebilir.


e-Fatura Avantajları
  • Çevre dostudur, kağıt tasarrufu sağlar.
  • Basım, gönderim, kurye, karşılama, kontrol, kayıt ve fiziksel arşiv süreçlerini ortadan kaldırır.
  • Faturalama sürecini kısaltır, maliyeti düşürür.
  • Arşiv maliyeti düşüktür. Gerektiğinde faturaların ibrazı kolaydır, anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalini en aza indirir
  • Faturaya ilişkin bilgilerin anında kontrolü, doğrulanması ve anlık uyuşmazlık çözümü kolaydır.
  • Gelen ve giden faturaların, şirketlerin nakit akış planına dahil olma sürelerini kısaltır.