KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

KEP NEDİR ?

 ( KEP ) Bir elektronik postanın gönderici ve alıcı kimliklerinin kesin ve net bir şekilde belli olduğunun bilinmesini sağlayan; alıcıya iletim zamanını bildirerek, gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesi imkânını tanıyan; uyuşmazlık durumlarında hukuki geçerliliği olan ve delil olarak kullanılabilen güvenli bir elektronik posta hizmetidir.

2000’li yılların başından bu yana dünyada yaygın bir şekilde kullanılmakta olan KEP sistemi ülkemizde 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18. Maddesinde yapılan değişiklikle birlikte ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok şirketin KEP uygulamasını satın alarak şirketlerinde uygulamaya başlamaları ile birlikte KEP sektörü Türkiye’de hızla yaygınlaşmaktadır.
Ayrıca; 2 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile birlikte e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir.

KEP KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI
KEP Sistemi ile birlikte Dünyanın herhangi bir noktasında bulunan iki KEP kullanıcısı, KEP adresleri sayesinde aralarındaki herhangi bir sözleşmeye yasal hükümlülük kazandırabildiği gibi bu sistem ile kâğıt üzerinde yapılabilen herhangi bir işlemden farklı olarak hem daha hızlı hem de daha hesaplı yapılabilmektedir. 

Herhangi bir resmi evrakı posta, kargo aracılığı ile göndermek veya yüksek meblağlı bir iş sözleşmesini noter aracılığı ile yapmak için çok yüksek rakamlar ödenmekteyken KEP sistemi ile yaklaşık olarak 10 kat daha düşük mal edilebilmektedir.

Mesai saatleri içerisinde veya dışında, Resmi Tatil günlerinde, veya seyahatteyken hukuki bir duruma itiraz etmek, ihtar, ihbar sözleşmeyi feshetme, vb. birçok işlem internetin bulunduğu her yerden KEP Sistemi ile mümkün olmaktadır.

KEP SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
Zaman kazancı
Kağıt arşiv kazancı
Maliyet kazancı
Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması
Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi

STANDART E POSTA VE KEP ARSINDAKİ FARKLAR
E-Postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
Gönderilen E-Postaya erişilip erişilmediği, (okunup, okunmadığı)
E-Postanın iletilme zamanını kesin ve net olarak tespit edilmesi,
İçeriğin değişmediğini garanti edilmesi
Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde 20 yıl muhafaza edilmesi